» Hizmetlerimiz  » Veterinerlik Hizmetleri
Veteriner İşleri MüdürlüğüVeteriner İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ve yönetmeliklerine uygun olarak görev yapmaktadır.
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ´NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER
5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu
3285 sayılı yasa
3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanun

 

 

deneme