» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İhale Tarihi: 23.02.2021 10:30
İhale Yeri: ALİAĞA MAHALLESİ BURSA CADDESİ NO:34 NALLIHAN/ANKARA

Sonuçlanmış NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 
       Mülkiyeti Nallıhan Belediyesine ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kiraya verilme işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
 
NALLIHAN BELEDİYESİNCE KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TL
KİRA SÜRESİ/YIL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
Depo
Karaköy Mahallesi Köyönü Bağlar Mevkii 290 Ada 8 Parsel
400,00
AYLIK
500,00
10
180,00
23.02.2021
10.30
2
Büro
Aliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/E
25,00
AYLIK
620,00
3
223,20
23.02.2021
10.30
3
Büro
Aliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/F
25,00
AYLIK
620,00
3
223,20
23.02.2021
10.30
4
Küçükbaş Hayvan Ağılı
Çayırhan Mahallesi Hacı Mahmut Özü Mevkii 1759 Parsel
2.228,00
AYLIK
700,00
3
252,00
23.02.2021
10.30
5
Tarım Arazisi
Şıhlar (Yakapınar) Mah. Çay Kaşı Mevkii 173 Ada 53 Parsel
8.226,74
YILLIK
250,00
3
7,50
23.02.2021
10.30
6
Tarım Arazisi
Bozyaka Mahallesi Mutkolu Mevkii 374 Ada 2 Parsel
2.743,26
YILLIK
85,00
3
2,55
23.02.2021
10.30
7
Tarım Arazisi
Bozyaka Mahallesi Mutkolu Mevkii 374 Ada 3 Parsel
6.163,87
YILLIK
185,00
3
5,55
23.02.2021
10.30
8
Tarım Arazisi
Çiller Mahallesi Bahçelik Mevkii 190 Ada 9 Parsel
945,83
YILLIK
70,00
3
2,10
23.02.2021
10.30
9
Tarım Arazisi
Çiller Mahallesi Bahçelik Mevkii 190 Ada 10 Parsel
3.836,41
YILLIK
1.140,00
3
34,20
23.02.2021
10.30
10
Tarla (Kalıcı olmayan geçici şantiye sahası)
Köstebek (Uluhan) Mahallesi Büyük Arpalık Mevkii 211 Ada 1 Parsel
7.801,81
YILLIK
15.150,00
3
454,50
23.02.2021
10.30
11
Tarım Arazisi
Çayırhan Mahallesi Gökyatak Mevkii 2 Parsel
29.125,00
YILLIK
875,00
3
26,25
23.02.2021
10.30
 
          İhaleye katılabilmek için isteklilerin 22/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
 
1-) Gerçek kişiler için:
            İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, mevzuat gereği bağlı bulunan odadan alacağı mesleki faaliyet belgesi, tarım arazileri için ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kaydı ve küçükbaş hayvan ağılı içinNallıhan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne kayıtlı küçükbaş hayvan varlığını gösterir resmî belge, Yerleşim Yeri Belgesi, Temsil durumunda Noter Tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi, Adli Sicil Kayıt Belgesi.                                                                  
 
2-) Tüzel kişiler için: 
             İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için), Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti, Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişimi oluşturan (Gerçek veya Tüzel) kişiler yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter Onaylı Ortaklık Yeki Belgesi,
             Belgeler dosya içerisinde 22.02.2021 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar, Nallıhan Belediye Ek Hizmet Binamızda bulunan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
              İhale şartnamesi 75,00-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
              Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
              İlan Olunur.09.02.2021                                                      
                                                                                                   NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                         
 
 
 


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 23.02.2021 10:30 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIMI İLE ATATÜRK YÜZME HAVUZU VE SPOR TESİSİ REVİZYON, TADİLAT VE TAMİRAT İŞİ 20.01.2021 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İHALESİ 08.12.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK YAPIM İŞİ 24.11.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 1 SINIF KATI ATIK GETİRME MERKEZİ YAPIM İŞİ 29.09.2020 13:30 Sonuçlanmış
MUHTELİF MAHALLELERDE BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 29.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 08.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 05.08.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 30.06.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİ PAZARYERİ YAPIM İŞİ 01.07.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BURSA CADDESİ, OLUKBAŞI SOKAK VE CUMHURİYET ALANI CEPHE DÜZENLEME İŞİ 04.06.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ 01.04.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.03.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2020 YILI PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 11.03.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.12.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA CAMİ ÇEVRESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEME VE WC YAPIM İŞİ 18.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BİTKİ ÜRETİM SERALARI MAL ALIM İŞİ 17.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.11.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK VE SPOR ALANI YAPIM İŞİ 31.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ ALİAĞA MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 08.10.2019 11:00 Sonuçlanmış


12345

deneme