» Kurumsal  » İhaleler
ARAÇ SATIŞ İHALESİ

İhale Tarihi: 07.06.2016 11:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAHALLESİ BURSA CADDESİ NO:34 NALLIHAN/ANKARA

Sonuçlanmış  

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI
 
1-   Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti Nallıhan Belediyesi’ne ait, 1-6 sıra nolu, 6 (altı) adet aracın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, Açık İhale Usulüyle, 07.06.2016 Salı günü Saat 11:00’den itibaren, sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Nallıhan Belediyesi Merkez Binası, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.
SIRA NO
PLAKASI
MARKASI
CİNSİ
MODEL YILI
DURUMU
MUAMMEN BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
1
06 NCB 53
MITSUBISHI
OTOBÜS
2006
Trafikten çekilmiş
30.000,00 TL
900,00 TL
2
06 NAS 15
      OTOYOL
OTOBÜS (M29)
1997
Trafikten çekilmiş
10.000,00 TL
300,00 TL
3
06 NBP 52
FATİH BMC
KAMYON (Vidanjör)
1998
Trafikten çekilmiş
15.000,00 TL
450,00 TL
4
06 NBN 55
FATİH BMC
KAMYON (Damperli)
2000
Trafikten çekilmiş
10.250,00 TL
307,50 TL
5
06 BD 8669
OTOYOL 65.9
KAMYON
(Açık Tahta Kasa)
1992
Trafikten çekilmiş
5.000,00 TL
150,00 TL
6
-
CATERPİLLER
LASTİKLİ M318 (Ekskavatör)
-
-
17.000,00 TL
510,00 TL
2- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :
a) Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) 2016 Yılına ait Kanuni ikametgah,
c) 2016 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti,
d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,
e) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2016 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
f) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2016 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,
g) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2016 yılı Noter Tasdikli sureti
h) Her bir araç için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu aracın plakası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.
ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
j) Yukarıda b,c,d şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.
k) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, belediyemize borcu yoktur yazısı.
 
3- İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen % 3 oranında geçici teminat tutarını, katılacağı her araç için ayrı yatıracaktır.
 
4- Her araç için açık arttırma bedeli 100,00 TL dir.
 
5- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
6- Satış İhalesine ait şartname, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
İlan olunur.
 

 İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ 21.11.2017 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ AKSU MAHALLESİ GASİLHANE VE TARIMSAL SULAMA HAVUZU YAPIM İŞİ 04.10.2017 11:00 Sonuçlanmış
ÇAYIRHAN MAHALLESİ, BELEDİYE İŞYERLERİ TADİLAT, BAKIM, ONARIM YAPIM İŞİ 07.09.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ TAŞINMAZLARI BAKIM, ONARIM VE TADİLAT YAPIM İŞİ 06.09.2017 11:00 Sonuçlanmış
BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN HURDA MALZEMELERİN SATIŞI 05.09.2017 11:00 Sonuçlanmış
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT SARIYAR MAHALLESİ CUMHURİYET ALANINDA 1 (BİR) ADET İŞYERİ 2886 SAYILI YASANIN 45. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK ARTIRMA USULÜ İHALE İLE 29 (YİRMİDOKUZ) AYLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 15.08.2017 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE 3 ETAP BETON PARKE TAŞI YAPILMASI İŞİ 27.07.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE 2 ETAP BETON PARKE TAŞI YAPILMASI İŞİ 26.07.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARINDA TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 13.07.2017 14:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ SARIYAR MAHALLESİ SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNASI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 21.06.2017 11:00 Sonuçlanmış
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR 04.07.2017 10:00 Sonuçlanmış
PLASTİK POLİETİLEN BORU VE EK PARÇALARI ALINMASI 01.06.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ TEKKE MAHALLESİ SOKAKLARINDA YOL DÜZENLEMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ 30.05.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ SARIYAR MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI TADİLAT, BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 18.05.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2017 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE YOL DUVARI VE MERDİVEN YAPIM İŞİ 17.05.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ HAYVAN KESİMHANESİ YAPIM İŞİ 16.05.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 100. YIL MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 02.05.2017 11:00 Sonuçlanmış
OTOBÜS DURAĞI SATIN ALINACAKTIR 28.03.2017 11:00 Sonuçlanmış
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ TOPLAM 60 (ATMIŞ) ADET İŞYERİ VE TARIM ARAZİSİ 2886 SAYILI YASANIN 45.MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK ARTIRMA USULÜ İHALE İLE 3 (ÜÇ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 28.03.2017 10:00 Sonuçlanmış
GIDA YARDIM PAKETİ ALIMI 14.03.2017 14:00 Sonuçlanmış


123