» Kurumsal  » İhaleler
BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN HURDA MALZEMELERİN SATIŞI

İhale Tarihi: 05.09.2017 11:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAHALLESİ BURSA CADDESİ NO:34 NALLIHAN/ANKARA

Sonuçlanmış NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 
Madde 1- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yedek parça ve diğer malzemelerden hurda olarak kalan yaklaşık 40 ton muhtelif hurda malzemeler 05/09/2017 Salı günü saat 11.00´de Belediye Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
 
Madde 2- Satılacak hurda;
Çöp Konteynırı                           Tahmini Miktarı
ve
Hurda malzemesi                         40.000 Kg.
 
Madde 3- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü Bedel Arttırma ile yapılacaktır.
 
Madde 4- Satılacak Hurda Malzemenin Yaklaşık tahmini bedeli;
1 Kg 0.80 Kuruş’tan olmak üzere 40.000 Kg x 0.80 kuruş = 32.000.00 TL olup,
Geçici teminatı (%3) : 960,00 TL’dir.
 
Madde 5- Hurda satışı ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 50.00 TL Bedelle temin edilebilir.
 
Madde 6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a)Tebligat için adres göstermek,
b)Kanuni ikametgah sahibi olmak,
c)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmış olmak,
d)Vekaleten iştirak edilmesi halinde noterlikçe düzenlenmiş Vekaletin olması,
e)Teminat olarak kabul edilecek değerler;
e-a) Tedavüldeki Türk Parası
e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
e-c) Hazine dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet tahvili, Kamu Ortaklığı İdaresince belirlenmiş hisse senedi veya tahviller,
f)Hurda işi yaptıklarına dair belge.
g)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı.
h)Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
 
Madde 7- Belediyemiz bünyesinde bulunan hurda malzemelerin tahmini miktarı 40.000 Kg olarak belirlenmiş olmasına karşılık, fiyat teklifleri 1 Kg için belirlenen tahmini bedel üzerinden verilecek ve ihaleyi kazanan tarafından, Belediyemiz Ayniyat Saymanı denetiminde tartı ve teslim tesellüm sonrasında hesaplanacak tonajların teklif edilen 1 kg fiyat ile çarpımı ile tahsilatı yapılacaktır.
Madde 8- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
            İlan olunur.
 


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
NALLIHAN BELEDİYESİ BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 26.12.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 25.12.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 24.10.2018 14:00 Sonuçlanmış
GERİ DÖNÜŞÜM EKİPMANLARIN ALIMI 09.10.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 09.10.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE 4 ETAP BETON PARKE TAŞI KAPLAMA YAPILMASI İŞİ 05.09.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 25.07.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.06.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 06.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 05.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 09.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
ALT YAPI ( DUVAR VE MERDİVEN) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 08.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
YOL YAPTIRILACAKTIR 02.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 24.04.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 24.04.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ HAYVAN KESİMHANESİ YAPIM İŞİ 10.04.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ KAMU SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 22.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
ÇAYIRHAN MAHALLESİ GÖL KENARI BÜFE VE JULIOPOLIS ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ YAPIM İŞİ 20.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MAHALLELERİNDE 2018 YILI 2 ETAP BETON PARKE TAŞI YAPILMASI İŞİ 21.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
ARAÇ SATIŞ İHALESİ 06.03.2018 11:00 Sonuçlanmış


1234