» Kurumsal  » İhaleler
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ

İhale Tarihi: 21.11.2017 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAH.BURSA CAD.NO:34 NALLIHAN ANKARA

SonuçlanmışNALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin çeşitli yerlerindeki toplam 6 (Altı) adet işyeri ve 3 (Üç) adet Mahalle Odası 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ihale ile 1-2 ve 3’ncü sıralarda kayıtlı taşınmazlar 25 (Yirmibeş) diğerleri ise 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

 

 

İhale 21 Kasım 2017 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemizde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

 

S.
NO

TAŞINMAZIN VASFI

İŞYERİ ADRESİ

MİKTARI
M2

KİRA BEDELİ-TL/AY

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 
 

1

Ahşap Ev-Mahalle Odası

Belenören Mahallesi No:13

49

15,00

135,00

21/11/2017

10.00

 

2

Ahşap Ev-Mahalle Odası

Belenören Mahallesi No:13/1

49

15,00

135,00

21/11/2017

10.00

 

3

Ahşap Ev-Mahalle Odası

Belenören Mahallesi No:40

78

20,00

180,00

21/11/2017

10.00

 

4

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/A

25

200,00

216,00

21/11/2017

10.00

 

5

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/B

20

175,00

189,00

21/11/2017

10.00

 

6

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/C

20

175,00

189,00

21/11/2017

10.00

 

7

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/D

20

175,00

189,00

21/11/2017

10.00

 

8

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/E

20

175,00

189,00

21/11/2017

10.00

 

9

Selçuklu Çadırları-Yöresel Yemek Lokantası

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi

200

720,00

777,60

21/11/2017

10.00

 

                  

 

          İhaleye katılabilmek için isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, şartnameye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun biçimde 20/11/2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:

1-) Gerçek kişiler için:

             İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarından alınacak Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, Adli Sicil Kaydı.

2-) Tüzel kişiler için:  

 İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için).

          Belgeler dosya içerisinde 20/11/2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Nallıhan’daki ek hizmet binamızda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

          İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır.

          Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.

          İlan Olunur.31/10/2017

 

                                                                              NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                      

 
 
 


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
ARAÇ SATIŞ İHALESİ 06.03.2018 11:00 Devam Ediyor
ARI KOVANI ALIM İŞİ 15.02.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE 1 ETAP BETON PARKE TAŞI KAPLAMA YAPILMASI İŞİ 13.02.2018 11:00 Sonuçlanmış
BELEDİYE TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ 23.01.2018 10:00 Sonuçlanmış
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ 21.11.2017 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ AKSU MAHALLESİ GASİLHANE VE TARIMSAL SULAMA HAVUZU YAPIM İŞİ 04.10.2017 11:00 Sonuçlanmış
ÇAYIRHAN MAHALLESİ, BELEDİYE İŞYERLERİ TADİLAT, BAKIM, ONARIM YAPIM İŞİ 07.09.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ TAŞINMAZLARI BAKIM, ONARIM VE TADİLAT YAPIM İŞİ 06.09.2017 11:00 Sonuçlanmış
BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE BULUNAN HURDA MALZEMELERİN SATIŞI 05.09.2017 11:00 Sonuçlanmış
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT SARIYAR MAHALLESİ CUMHURİYET ALANINDA 1 (BİR) ADET İŞYERİ 2886 SAYILI YASANIN 45. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK ARTIRMA USULÜ İHALE İLE 29 (YİRMİDOKUZ) AYLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR 15.08.2017 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE 3 ETAP BETON PARKE TAŞI YAPILMASI İŞİ 27.07.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE 2 ETAP BETON PARKE TAŞI YAPILMASI İŞİ 26.07.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARINDA TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 13.07.2017 14:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ SARIYAR MAHALLESİ SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNASI BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 21.06.2017 11:00 Sonuçlanmış
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR 04.07.2017 10:00 Sonuçlanmış
PLASTİK POLİETİLEN BORU VE EK PARÇALARI ALINMASI 01.06.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ TEKKE MAHALLESİ SOKAKLARINDA YOL DÜZENLEMESİ VE PARKE TAŞI YAPIM İŞİ 30.05.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ SARIYAR MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI TADİLAT, BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 18.05.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2017 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE YOL DUVARI VE MERDİVEN YAPIM İŞİ 17.05.2017 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ HAYVAN KESİMHANESİ YAPIM İŞİ 16.05.2017 11:00 Sonuçlanmış


123