» Kurumsal  » İhaleler
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEKİ TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ

İhale Tarihi: 21.11.2017 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAH.BURSA CAD.NO:34 NALLIHAN ANKARA

SonuçlanmışNALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin çeşitli yerlerindeki toplam 6 (Altı) adet işyeri ve 3 (Üç) adet Mahalle Odası 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ihale ile 1-2 ve 3’ncü sıralarda kayıtlı taşınmazlar 25 (Yirmibeş) diğerleri ise 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

 

 

İhale 21 Kasım 2017 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemizde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

 

S.
NO

TAŞINMAZIN VASFI

İŞYERİ ADRESİ

MİKTARI
M2

KİRA BEDELİ-TL/AY

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

 
 

1

Ahşap Ev-Mahalle Odası

Belenören Mahallesi No:13

49

15,00

135,00

21/11/2017

10.00

 

2

Ahşap Ev-Mahalle Odası

Belenören Mahallesi No:13/1

49

15,00

135,00

21/11/2017

10.00

 

3

Ahşap Ev-Mahalle Odası

Belenören Mahallesi No:40

78

20,00

180,00

21/11/2017

10.00

 

4

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/A

25

200,00

216,00

21/11/2017

10.00

 

5

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/B

20

175,00

189,00

21/11/2017

10.00

 

6

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/C

20

175,00

189,00

21/11/2017

10.00

 

7

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/D

20

175,00

189,00

21/11/2017

10.00

 

8

İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/E

20

175,00

189,00

21/11/2017

10.00

 

9

Selçuklu Çadırları-Yöresel Yemek Lokantası

Hacıbey Mah. Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi

200

720,00

777,60

21/11/2017

10.00

 

                  

 

          İhaleye katılabilmek için isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri, şartnameye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun biçimde 20/11/2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:

1-) Gerçek kişiler için:

             İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarından alınacak Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, Adli Sicil Kaydı.

2-) Tüzel kişiler için:  

 İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için).

          Belgeler dosya içerisinde 20/11/2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Nallıhan’daki ek hizmet binamızda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

          İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır.

          Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.

          İlan Olunur.31/10/2017

 

                                                                              NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                      

 
 
 


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 18.06.2019 10:00 Devam Ediyor
NALLIHAN BELEDİYESİ BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 26.12.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 25.12.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 24.10.2018 14:00 Sonuçlanmış
GERİ DÖNÜŞÜM EKİPMANLARIN ALIMI 09.10.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 09.10.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE 4 ETAP BETON PARKE TAŞI KAPLAMA YAPILMASI İŞİ 05.09.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 25.07.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.06.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 06.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 05.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 09.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
ALT YAPI ( DUVAR VE MERDİVEN) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 08.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
YOL YAPTIRILACAKTIR 02.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 24.04.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 24.04.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ HAYVAN KESİMHANESİ YAPIM İŞİ 10.04.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ KAMU SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 22.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
ÇAYIRHAN MAHALLESİ GÖL KENARI BÜFE VE JULIOPOLIS ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ YAPIM İŞİ 20.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MAHALLELERİNDE 2018 YILI 2 ETAP BETON PARKE TAŞI YAPILMASI İŞİ 21.03.2018 11:00 Sonuçlanmış


1234