» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İhale Tarihi: 24.04.2018 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAH.BURSA CAD.NO:34 NALLIHAN ANKARA

Sonuçlanmış NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 
      Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin çeşitli yerlerindeki 3 (üç) adet işyeri, 13 (onüç) adet tarım arazisi olmak üzere toplam 16 (onaltı) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
      İhale 24 Nisan 2018 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemiz Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
M2
TAPU BİLGİSİ
KİRA BEDELİ-TL
 
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
ADA
PAR.
AYLIK
YILLIK
1
İşyeri-Terzi
Nasuhpaşa Mah. Eski Belediye Altı No:6
25
120
1
235,00
-
253,80
24.04.2018
10.00
2
İşyeri-Yöresel Ürün Satış Yeri
Hacıbey Mah. Ank-İst. Devlet Yolu No:282/C
20
-
-
175,00
-
189,00
24.04.2018
10.00
3
İşyeri-Yöresel Ürün Satış Yeri
Hacıbey Mah. Ank-İst. Devlet Yolu No:282/E
20
-
-
185,00
-
199,80
24.04.2018
10.00
4
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Öteyaka Mevkii
600,00
-
639
-
180,00
16,20
24.04.2018
10.00
5
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Öteyaka Mevkii
940,00
-
806
-
180,00
16,20
24.04.2018
10.00
6
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Öteyaka Mevkii
2.260,00
-
877
-
360,00
32,40
24.04.2018
10.00
7
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Yeraltı Mevkii
3.200,00
-
1762
-
415,00
37,35
24.04.2018
10.00
8
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Yeraltı Mevkii
2.360,00
-
1765
-
300,00
27,00
24.04.2018
10.00
9
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Bağlaraltı Mevkii
660,00
-
1463
-
100,00
9,00
24.04.2018
10.00
10
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Bağlaraltı Mevkii
1.920,00
-
1536
-
285,00
25,65
24.04.2018
10.00
11
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Bağlaraltı Mevkii
560,00
-
1542
-
80,00
7,20
24.04.2018
10.00
12
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Bağlaraltı Mevkii
360,00
-
1545
-
50,00
4,50
24.04.2018
10.00
13
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Bağlaraltı Mevkii
540,00
-
1553
-
80,00
7,20
24.04.2018
10.00
14
Sulu Kıraç Tarla
Karaköy Mah. Aşağıkır Mevkii
6.520,00
-
2363
-
260,00
23,40
24.04.2018
10.00
15
Sulu Kıraç Tarla
Karaköy Mah. Aşağıkır Mevkii
2.400,00
-
2400
-
95,00
8,55
24.04.2018
10.00
16
Çeltik Tarlası
Karaköy Mah. Topoğlubükü Mevkii
1.720,00
-
2503
-
200,00
18,00
24.04.2018
10.00
            İhaleye katılabilmek için isteklilerin 24/04/2018 Salı günü saat 09:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
1-) Gerçek kişiler için:
             İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarından alınacak Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, Adli Sicil Kaydı.
2-) Tüzel kişiler için: 
 İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için).
          Belgeler dosya içerisinde 24/04/2018 Salı günü saat 09:00’a kadar, Nallıhan Belediye ek hizmet binamızda bulunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
          İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
          Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
          İlan Olunur.04/04/2018


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
NALLIHAN İLÇESİ PARK VE SPOR ALANI YAPIM İŞİ 31.10.2019 11:00 Devam Ediyor
NALLIHAN BELEDİYESİ ALİAĞA MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 08.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BEYALAN MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA HAVUZU YAPIM İŞİ 02.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 24.09.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE FIRIN YAPIM İŞİ 27.08.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MERKEZ MAHALLELER VE ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE BETON PARKE YOL VE TRETUVAR YAPIM İŞİ 24.07.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 18.06.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 26.12.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 25.12.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 24.10.2018 14:00 Sonuçlanmış
GERİ DÖNÜŞÜM EKİPMANLARIN ALIMI 09.10.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 09.10.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE 4 ETAP BETON PARKE TAŞI KAPLAMA YAPILMASI İŞİ 05.09.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 25.07.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.06.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 06.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 05.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 09.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
ALT YAPI ( DUVAR VE MERDİVEN) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 08.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
YOL YAPTIRILACAKTIR 02.05.2018 11:00 Sonuçlanmış


1234