» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İhale Tarihi: 26.06.2018 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAH.BURSA CAD.NO:34 NALLIHAN ANKARA

SonuçlanmışNALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR
 
      Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin çeşitli yerlerindeki 5 (beş) adet işyeri, 1 (bir) adet tarım arazisi ve 1 (bir) adet Çay Ocağı ve Park Sosyal Tesis olmak üzere toplam 7 (yedi) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
      İhale 26 Haziran 2018 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemiz Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
 
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
M2
KİRA BEDELİ-TL
 
GEÇİCİ TEMİNATBEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
AYLIK
YILLIK
1
Sulu Tarla
Yakapınar Mah.Köprübaşı Mevkii 251 no.lu parsel
17.660,00
 
1.340,00
120,60
26.06.2018
10.00
2
Çay Ocağı ve Park Sosyal Tesis
Nas. Mah. Bağkur Caddesi
3.575,00
610,00
 
658,80
26.06.2018
10.00
3
İşyeri-Ahşap Stant
Çay. Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:5/1
20,00
140,00
 
151,20
26.06.2018
10.00
4
İşyeri-Ahşap Stant
Çay. Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:5/2
20,00
140,00
 
151,20
26.06.2018
10.00
5
İşyeri-Ahşap Stant
Çay. Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:5/3
20,00
140,00
 
151,20
26.06.2018
10.00
6
İşyeri-Ahşap Stant
Çay. Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:5/4
20,00
140,00
 
151,20
26.06.2018
10.00
7
İşyeri-Yeme/İçme   
Nas. Mah. Belediye Eski Binası Altı No:7 -8
27,00
330,00
 
356,40
26.06.2018
10.00
        
             İhaleye katılabilmek için isteklilerin 25/06/2018 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
 
1-) Gerçek kişiler için:
             İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarından alınacak Yerleşim Yeri Belgesi, Oda Kayıt Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, Adli Sicil Kaydı.
 
2-) Tüzel kişiler için: 
 İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için)
 
          Belgeler dosya içerisinde 25/06/2018 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar, Nallıhan Belediye ek hizmet binamızda bulunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
          
          İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
          Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
          İlan Olunur.05/06/2018
 
 

                                                                                NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                      İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 24.10.2018 14:00 Sonuçlanmış
GERİ DÖNÜŞÜM EKİPMANLARIN ALIMI 09.10.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 09.10.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE 4 ETAP BETON PARKE TAŞI KAPLAMA YAPILMASI İŞİ 05.09.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 25.07.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.06.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 06.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 05.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 09.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
ALT YAPI ( DUVAR VE MERDİVEN) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 08.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
YOL YAPTIRILACAKTIR 02.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 24.04.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 24.04.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ HAYVAN KESİMHANESİ YAPIM İŞİ 10.04.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ KAMU SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 22.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
ÇAYIRHAN MAHALLESİ GÖL KENARI BÜFE VE JULIOPOLIS ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ YAPIM İŞİ 20.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MAHALLELERİNDE 2018 YILI 2 ETAP BETON PARKE TAŞI YAPILMASI İŞİ 21.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
ARAÇ SATIŞ İHALESİ 06.03.2018 11:00 Sonuçlanmış
ARI KOVANI ALIM İŞİ 15.02.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE 1 ETAP BETON PARKE TAŞI KAPLAMA YAPILMASI İŞİ 13.02.2018 11:00 Sonuçlanmış


12345

deneme