» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İhale Tarihi: 09.10.2018 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAH.BURSA CAD.NO:34 NALLIHAN ANKARA

SonuçlanmışNALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR
 
      Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçenin çeşitli yerlerindeki 4 (Dört) adet işyeri, 8 (Sekiz) adet tarım arazisi olmak üzere toplam 12 (Oniki) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ihale ileNasuhpaşa Mah. Belediye Eski Binası Altı No:7 ve 8 no.lu işyeri 1 (Bir) yıllık diğer taşınmazlar ise 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
      İhale 09 Ekim 2018 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemiz Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
M2
KİRA BEDELİ-TL
 
GEÇİCİ TEMİNATBEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
AYLIK
YILLIK
1
İşyeri-Balıkçı
Aliağa Mah. Ank.-İstanbul Caddesi No:3
20,00
310,00
-
334,80
09.10.2018
10.00
2
İşyeri-Yöresel Ürünler Satış Yeri
Hacıbey Mah. Ank.-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/A
25,00
230,00
-
248,40
09.10.2018
10.00
3
İşyeri-Atölye
Nasuhpaşa Mah. Belediye Eski Binası Altı No:7 ve 8
27,00
330,00
-
118,80
09.10.2018
10.00
4
İşyeri
Nasuhpaşa Mah. Belediye Eski Binası Altı No:14/B
-
250,00
-
270,00
09.10.2018
10.00
5
Tarım Arazisi (Tarla)
Kızılöz Mah. Köy Civarı Mevkii 69 No.lu parsel
3.320,00
-
65,00
5,85
09.10.2018
10.00
6
Tarım Arazisi (Tarla)
Kızılöz Mah. Akkaş Mevkii 594 No.lu parsel
10.617,94
-
210,00
18,90
09.10.2018
10.00
7
Tarım Arazisi (Tarla)
Kızılöz Mah. Akkaş Mevkii 595 No.lu parsel
2.179,15
-
45,00
4,05
09.10.2018
10.00
8
Tarım Arazisi (Tarla)
Kızılöz Mah. Kocaağızı Mevkii 409 No.lu parsel
1.300,00
-
25,00
2,25
09.10.2018
10.00
9
Tarım Arazisi (Tarla)
Sarıkaya Mah. Samat Bağı Mevkii 639 No.lu parsel
11.034,44
-
210,00
18,90
09.10.2018
10.00
10
Tarım Arazisi (Tarla)
Sarıkaya Mah. Yayla Mevkii 799 No.lu parsel
1.571,27
-
30,00
2,70
09.10.2018
10.00
11
Tarım Arazisi (Tarla)
Sarıkaya Mah. Yayla Mevkii 800 No.lu parsel
7.580,66
-
145,00
13,05
09.10.2018
10.00
12
Tarım Arazisi (Tarla)
Sarıkaya Mah. Yayla Mevkii 801 No.lu parsel
6.661,61
-
125,00
11,25
09.10.2018
10.00
             İhaleye katılabilmek için isteklilerin 08/10//2018 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
1-) Gerçek kişiler için:
             İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Nüfus Müdürlüğünden veya mahalle muhtarından alınacak Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, Adli Sicil Kaydı.
2-) Tüzel kişiler için: 
 İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için)
          Belgeler dosya içerisinde 08/10/2018 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar, Nallıhan Belediye ek hizmet binamızda bulunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
          İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
          Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
          İlan Olunur.18/09/2018                                                          


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE FIRIN YAPIM İŞİ 27.08.2019 11:00 Devam Ediyor
NALLIHAN İLÇESİ MERKEZ MAHALLELER VE ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE BETON PARKE YOL VE TRETUVAR YAPIM İŞİ 24.07.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 18.06.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 26.12.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 25.12.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 24.10.2018 14:00 Sonuçlanmış
GERİ DÖNÜŞÜM EKİPMANLARIN ALIMI 09.10.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 09.10.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE 4 ETAP BETON PARKE TAŞI KAPLAMA YAPILMASI İŞİ 05.09.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 25.07.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.06.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 06.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 05.06.2018 11:00 Sonuçlanmış
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 09.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
ALT YAPI ( DUVAR VE MERDİVEN) İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 08.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
YOL YAPTIRILACAKTIR 02.05.2018 11:00 Sonuçlanmış
BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 24.04.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 24.04.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ HAYVAN KESİMHANESİ YAPIM İŞİ 10.04.2018 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ KAMU SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 22.03.2018 11:00 Sonuçlanmış


1234