» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İhale Tarihi: 18.06.2019 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAH.BURSA CAD.NO:34 NALLIHAN ANKARA

Sonuçlanmış NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 
       İlçemiz içerisindeki 2 (İki) adet işyeri, 1 (Bir) adet Bahçeli Ahşap Okul, 8 (Sekiz) adet tarım arazisi,       1 (Bir) adet Mahalle Odası ve 1 (Bir) adet Ahşap Stant olmak üzere toplam 13 adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü Çalıcaalan Mahallesinde bulunan Mahalle Odası 5 (Beş), diğer taşınmazlar 3 (Üç) yılığına kiraya verilecektir.
      
       İhale 18 Haziran 2019 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemiz Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
 
KİRALANACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
M2
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TL
 
GEÇİCİ TEMİNATBEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
AYLIK
YILLIK
1
Bahçeli Ahşap Okul
Karacasu Mahallesi 255 ada 2 No.lu parsel
2.279,11
280,00
-
2.016,00
18.06.2019
10-00
2
İşyeri-Ahşap Stant
Çayırhan Mahallesi Alparslan Türkeş Cad. No:5/1
20,00
260,00
-
280,80
18.06.2019
10-00
3
İşyeri-Yöresel Ürün Satış Yeri
Hacıbey Mahallesi Ankara-İstanbul Devlet Yolu Caddesi No:282/B
20,00
235,00
-
253,80
18.06.2019
10-00
4
İşyeri
Çayırhan Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:17/D
47,00
470,00
-
507,60
18.06.2019
10-00
5
Mahalle Odası
Çalıcaalan Mahallesi No:1
90,00
20,00
-
36,00
18.06.2019
10-00
6
Tarım Arazisi
(Kıraç Tarla)
Beycik Mahallesi Kepezdibi Mevkii 193 ada 196 No.lu parsel
5.734,47
-
135,00
12,15
18.06.2019
10-00
7
Tarım Arazisi
(Kıraç Tarla)
Beycik Mahallesi Kepezdibi Mevkii 193 ada 197 No.lu parsel
8.494,71
-
205,00
18,45
18.06.2019
10-00
8
Tarım Arazisi
 (Kıraç Tarla)
Uzunöz Mahallesi Ayçukuru Mevkii 683 No.lu parsel
3.800,00
-
90,00
8,10
18.06.2019
10-00
9
Tarım Arazisi
 (Kıraç Tarla)
Uzunöz Mahallesi Bozyer Mevkii 566 No.lu parsel
7.780,00
-
185,00
16,65
18.06.2019
10-00
10
Tarım Arazisi
 (Kıraç Tarla)
Uzunöz Mahallesi Çatmapınar Mevkii 2322 No.lu parsel
1.012,25
-
25,00
2,25
18.06.2019
10-00
11
Tarım Arazisi
(Kıraç Tarla)
Hıdırlar Mahallesi Kayaağılı Mevkii 116 ada 2 no.lu parsel
16.575,78
-
380,00
34,20
18.06.2019
10-00
12
Tarım Arazisi
(Sulu Tarla)
Ozan Mahallesi Aşağıkır Mevkii 134 ada 1 No.lu parsel
7.539,00
-
225,00
20,25
18.06.2019
10-00
13
Tarım Arazisi
(Tarla)
Karacasu Mahallesi Tilkideresi Mevkii 140 ada 13 no.lu parsel
4.268,68
-
100,00
9,00
18.06.2019
10-00
          
       İhaleye katılabilmek için isteklilerin 17/06/2019 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
 
1-) Gerçek kişiler için:
          
            İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Onaylı Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, Adli Sicil Kaydı.
 
 
 
                                                                   NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              
2-) Tüzel kişiler için: 
 
          İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için)
          
          Belgeler dosya içerisinde 17/06/2019 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar, Nallıhan Belediye ek hizmet binamızda bulunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
         
          İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
        
          Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
          İlan Olunur.14/05/2019                                                         
 
 
 
 
                                                                              NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                       


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 30.06.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİ PAZARYERİ YAPIM İŞİ 01.07.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BURSA CADDESİ, OLUKBAŞI SOKAK VE CUMHURİYET ALANI CEPHE DÜZENLEME İŞİ 04.06.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ 01.04.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.03.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2020 YILI PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 11.03.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.12.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA CAMİ ÇEVRESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEME VE WC YAPIM İŞİ 18.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BİTKİ ÜRETİM SERALARI MAL ALIM İŞİ 17.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.11.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK VE SPOR ALANI YAPIM İŞİ 31.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ ALİAĞA MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 08.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BEYALAN MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA HAVUZU YAPIM İŞİ 02.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 24.09.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE FIRIN YAPIM İŞİ 27.08.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ MERKEZ MAHALLELER VE ÇAYIRHAN MAHALLESİNDE BETON PARKE YOL VE TRETUVAR YAPIM İŞİ 24.07.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 18.06.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 26.12.2018 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 25.12.2018 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 2018 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL HİZMET BİNALARI YAPIM İŞİ 24.10.2018 14:00 Sonuçlanmış


12345

deneme