» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İhale Tarihi: 24.09.2019 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAHALLESİ BURSA CADDESİ NO:34 NALLIHAN/ANKARA

Sonuçlanmış NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 
       İlçemiz içerisindeki 5 (Beş) adet işyeri ve 10 (On) adet tarım arazisi olmak üzere toplam               15 (On beş) adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü 3 (Üç) yılığına kiraya verilecektir.
      
       İhale 24 Eylül 2019 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemiz Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
 
KİRALANACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
M2
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TL
 
GEÇİCİ TEMİNATBEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
AYLIK
YILLIK
1
Çağ Ocağı-Büfe
Çayırhan Mahallesi Terminali No:11
10,64
100,00
-
108,00
24.09.2019
10-00
2
Büro
Çayırhan Mahallesi Ankara-İstanbul Caddesi No:19
120,00
650,00
-
702,00
24.09.2019
10-00
3
Çay Bahçesi- Büfe
Çayırhan Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Göl Kenarı No:1
30,00
1.840,00
-
1.987,20
24.09.2019
10-00
4
Çay Bahçesi- Büfe
Aliağa Mahallesi Depo Sokak-Akşemsettin Seyir Terası No:0
34,00
160,00
-
172,80
24.09.2019
10-00
5
Balık Lokantası
Aliağa Mahallesi Ankara-İstanbul Cad. No:5
50,00
1.350,00
-
1.458,00
24.09.2019
10-00
6
Çeltik Tarlası
Karaköy Mahallesi Köyönü Bağlar Mevkii 135 ada 1 no.lu parsel
3.121,36
-
630,00
56,70
24.09.2019
10-00
7
Çeltik Tarlası
Karaköy Mahallesi Köyönü Bağlar Mevkii 146 ada 11 no.lu parsel
8.801,25
-
1.760,00
158,40
24.09.2019
10-00
8
Çeltik Tarlası
Karaköy Mahallesi Öte Yaka Mevkii 121 ada 21 no.lu parsel
2.164,52
-
435,00
39,15
24.09.2019
10-00
9
Kıraç Tarla
Karaköy Mahallesi Aşağı Kır Mevkii 175 ada 24 no.lu parsel
4.226,04
-
500,00
45,00
24.09.2019
10-00
10
Çeltik Tarlası
Karaköy Mahallesi Topoğlubükü Mevkii 182 ada 10 no.lu parsel
1.825,69
-
365,00
32,85
24.09.2019
10-00
11
Sulu Kıraç Tarla
Karaköy Mahallesi Yukarı Kır Mevkii 159 ada 15 no.lu parsel
6.453,02
-
380,00
34,20
24.09.2019
10-00
12
Sulu Kıraç Tarla
Karaköy Mahallesi Yukarı Kır Mevkii 148 ada 7 no.lu parsel
6.794,53
-
400,00
36,00
24.09.2019
10-00
13
Sulu Kıraç Tarla
Karaköy Mahallesi Aşağı Kır Mevkii 176 ada 24 no.lu parsel
11.387,89
-
670,00
60,30
24.09.2019
10-00
14
Kıraç Tarla
Karaköy Mahallesi Aşağı Kır Mevkii 184 ada 6 no.lu parsel
8.558,10
-
500,00
45,00
24.09.2019
10-00
15
Sulu Kıraç Tarla
Karaköy Mahallesi Yukarı Kır Mevkii 161 ada 6 no.lu parsel
6.773,74
-
400,00
36,00
24.09.2019
10-00
          
       İhaleye katılabilmek için isteklilerin 23/09/2019 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
 
1-) Gerçek kişiler için:
          
            İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Onaylı Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, Adli Sicil Kaydı.
 
 
 
                                                                  
2-) Tüzel kişiler için: 
 
          İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için)
          
          Belgeler dosya içerisinde 23/09/2019 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar, Nallıhan Belediye ek hizmet binamızda bulunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
         
          İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
        
          Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
          İlan Olunur.03.09.2019                                                         
 
 
 
 
                                                                              NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                       


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
NALLIHAN İLÇESİ KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIMI İLE ATATÜRK YÜZME HAVUZU VE SPOR TESİSİ REVİZYON, TADİLAT VE TAMİRAT İŞİ 20.01.2021 11:00 Devam Ediyor
TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İHALESİ 08.12.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK YAPIM İŞİ 24.11.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 1 SINIF KATI ATIK GETİRME MERKEZİ YAPIM İŞİ 29.09.2020 13:30 Sonuçlanmış
MUHTELİF MAHALLELERDE BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 29.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 08.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 05.08.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 30.06.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİ PAZARYERİ YAPIM İŞİ 01.07.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BURSA CADDESİ, OLUKBAŞI SOKAK VE CUMHURİYET ALANI CEPHE DÜZENLEME İŞİ 04.06.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ 01.04.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.03.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2020 YILI PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 11.03.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.12.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA CAMİ ÇEVRESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEME VE WC YAPIM İŞİ 18.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BİTKİ ÜRETİM SERALARI MAL ALIM İŞİ 17.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.11.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK VE SPOR ALANI YAPIM İŞİ 31.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ ALİAĞA MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 08.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BEYALAN MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA HAVUZU YAPIM İŞİ 02.10.2019 11:00 Sonuçlanmış


12345

deneme