» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İhale Tarihi: 17.12.2019 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAHALLESİ BURSA CADDESİ NO:34 NALLIHAN/ANKARA

Sonuçlanmış  

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR
 
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin çeşitli yerlerindeki toplam 39 (Otuz dokuz) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
 
İhale belirtilen gün ve saatlerde Belediyemizde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
 
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
ADRESİ
MİKTARI
m2
 KİRA
BEDELİ-TL/AY
GEÇİCİ TEMİNATI
İHALE TARIHI
SAATİ
1
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 1. Sk No:14/F
60,00
700,00
756,00
17.12.2019
10.00
2
İşyeri-Fotoğrafçı
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 1. Sk No:14/B
45,00
465,00
502,20
17.12.2019
10.00
3
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 1. Sk No:14/A
16,00
635,00
685,80
17.12.2019
10.00
4
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 3. Sk. No:13
50,00
730,00
788,40
17.12.2019
10.00
5
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:25/3
11,00
360,00
388,80
17.12.2019
10.00
6
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:25/2
18,00
400,00
432,00
17.12.2019
10.00
7
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:25/1
20,00
425,00
459,00
17.12.2019
10.00
8
İşyeri-Kasap
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:25
37,00
1.000,00
1.080,00
17.12.2019
10.00
9
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:7
22,00
510,00
550,80
17.12.2019
10.00
10
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:9
45,00
730,00
788,40
17.12.2019
10.00
11
İşyeri-Balıkçı
Aliağa Mah. Ank.-İst. Dev. Yolu Cad. No:106/B
20,00
360,00
388,80
17.12.2019
10.00
12
İşyeri-Balıkçı
Aliağa Mah. Ank.-İst. Dev. Yolu Cad. No:106/D
20,00
360,00
388,80
17.12.2019
10.00
13
İşyeri-Balıkçı
Aliağa Mah. Ank.-İst. Dev. Yolu Cad. No:106/E
20,00
360,00
388,80
17.12.2019
10.00
14
İşyeri-Büfe
Aliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/1
12,00
420,00
453,60
17.12.2019
10.00
15
Halı Saha ve Spor Tesisi
Nasuhpaşa Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:51
1000,00
745,00
804,60
17.12.2019
10.00
16
Ağıl
Emremsultan Mah. Karayaka Eteği Mevkii 292 no.lu parsel
860,00
225,00
243,00
17.12.2019
10.00
17
İşyeri-Market
Sarıyar Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:3/C
25,00
170,00
183,60
17.12.2019
10.00
18
İşyeri-Market
Sarıyar Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:3/E
45,00
335,00
361,80
17.12.2019
10.00
19
İşyeri-Kahvehane
Sarıyar Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:45/E
80,00
350,00
378,00
17.12.2019
10.00
20
İşyeri-Lokanta
Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/B-C
65,00
680,00
734,40
17.12.2019
10.00
21
İşyeri-Eczane
Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/E
65,00
700,00
756,00
17.12.2019
10.00
22
İşyeri-Büro
Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/F
32,00
360,00
388,80
17.12.2019
10.00
23
Kırtasiye-Matbaa
Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/G
32,00
575,00
621,00
17.12.2019
10.00
24
İşyeri-Büro
Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/H
32,00
350,00
378,00
17.12.2019
10.00
25
İşyeri-Büro
Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/I
32,00
350,00
378,00
17.12.2019
10.00
26
Büro
Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:8
90,00
330,00
356,40
17.12.2019
10.00
27
İşyeri-Eczane
Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:15
50,00
350,00
378,00
17.12.2019
10.00
28
Banka Şubesi
Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:17/A
-
205,00
221,40
17.12.2019
10.00
29
İşyeri-Beyaz Eşya
Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:17/B
31,00
350,00
378,00
17.12.2019
10.00
30
Halı Saha ve Spor Tesisi
Çayırhan Mah. Adnan Menderes Caddesi No:2
1000,00
815,00
880,20
17.12.2019
10.00
31
İşyeri-Marangozhane
Çayırhan Mahallesi 109. Sk. No:13
195,15
415,00
448,20
17.12.2019
10.00
32
İşyeri-Depo
Çayırhan Mahallesi M. İtişken Sk. No:13
134,00
410,00
442,80
17.12.2019
10.00
33
Tüp Deposu
Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:1
30,00
175,00
189,00
17.12.2019
10.00
34
Tüp Deposu
Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:2
30,00
175,00
189,00
17.12.2019
10.00
35
Tüp Deposu
Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:3
30,00
175,00
189,00
17.12.2019
10.00
36
Tüp Deposu
Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:4
30,00
175,00
189,00
17.12.2019
10.00
37
Tüp Deposu
Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:5
30,00
175,00
189,00
17.12.2019
10.00
38
Tüp Deposu
Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:6
30,00
175,00
189,00
17.12.2019
10.00
39
İşyeri-Lokanta
Çayırhan Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:12
130,00
700,00
756,00
17.12.2019
10.00
 
 
 
       İhaleye katılabilmek için isteklilerin 16/12/2019 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
 
1-) Gerçek kişiler için:
            İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Onaylı Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, bağlı bulunan odadan alınacak mesleki faaliyet belgesi ve vergi levhası. Adli Sicil Kaydı.                                                                   
 
2-) Tüzel kişiler için: 
          İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (tüzel kişiliğe temsile yetkili olanların tümü için)
          Belgeler dosya içerisinde 16/12/2019 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar, Çayırhan Mahallesindeki taşınmazların dosyası Çayırhan Mahallesi Belediye Ek Hizmet binasında İşletme Müdürlüğü’ne Nallıhan ve Sarıyar Mahallesindeki taşınmazlar ise Nallıhan’daki Ek Hizmet Binamızda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
          İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
          Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
           İlan Olunur.26.11.2019                                                         
 
 
                                                                              NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                              
 
 
 
 
 
                                                                                   


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 27.04.2021 10:00 Devam Ediyor
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 23.02.2021 10:30 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIMI İLE ATATÜRK YÜZME HAVUZU VE SPOR TESİSİ REVİZYON, TADİLAT VE TAMİRAT İŞİ 20.01.2021 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İHALESİ 08.12.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK YAPIM İŞİ 24.11.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 1 SINIF KATI ATIK GETİRME MERKEZİ YAPIM İŞİ 29.09.2020 13:30 Sonuçlanmış
MUHTELİF MAHALLELERDE BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 29.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 08.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 05.08.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 30.06.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİ PAZARYERİ YAPIM İŞİ 01.07.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BURSA CADDESİ, OLUKBAŞI SOKAK VE CUMHURİYET ALANI CEPHE DÜZENLEME İŞİ 04.06.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ 01.04.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.03.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2020 YILI PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 11.03.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.12.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA CAMİ ÇEVRESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEME VE WC YAPIM İŞİ 18.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BİTKİ ÜRETİM SERALARI MAL ALIM İŞİ 17.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.11.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK VE SPOR ALANI YAPIM İŞİ 31.10.2019 11:00 Sonuçlanmış


12345

deneme