» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ

İhale Tarihi: 17.03.2020 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAHALLESİ BURSA CADDESİ NO:34 NALLIHAN/ANKARA

Sonuçlanmış NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 
       İlçemiz içerisindeki 19 (On dokuz) adet işyeri ve 19 (On dokuz) adet tarım arazisi olmak üzere toplam 38 (Otuz sekiz) adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü 3 (Üç) yılığına kiraya verilecektir.
      
       İhale 17 Mart 2020 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemiz Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
 
KİRALANACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
M2
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TL
GEÇİCİ TEMİNATBEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
AYLIK
YILLIK
1
İşyeri-Yazıhane
Aliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/A
38,00
980,00
-
1.058,40
17.03.2020
10-00
2
İşyeri-Büro
Aliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/D
25,00
610,00
-
658,80
17.03.2020
10-00
3
İşyeri-Yazıhane
Aliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/B
76,00
1.980,00
-
2.138,40
17.03.2020
10-00
4
İşyeri-Büro
Aliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/E
50,00
1.225,00
-
1.323,00
17.03.2020
10-00
5
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mah. Cumhuriyet 1. Sk No:14/E
30,00
320,00
-
345,60
17.03.2020
10-00
6
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mah. Cumhuriyet 1. Sk No:14/F
30,00
320,00
-
345,60
17.03.2020
10-00
7
İşyeri-Dükkan
Nasuhpaşa Mah. Cumhuriyet 1. Sk No:14/G
30,00
320,00
-
345,60
17.03.2020
10-00
8
İşyeri-Dükkan
Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:8
30,00
280,00
-
302,40
17.03.2020
10-00
9
Büro
Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:8
90,00
330,00
-
356,40
17.03.2020
10-00
10
İşyeri-Yazıhane
Çayırhan Mahallesi Terminali No:1-2/1
10,64
575,00
-
621,00
17.03.2020
10-00
11
İşyeri-Yazıhane
Çayırhan Mahallesi Terminali No:1-2/4
10,64
575,00
-
621,00
17.03.2020
10-00
12
İşyeri-Yazıhane
Çayırhan Mahallesi Terminali No:1-2/5
10,64
575,00
-
621,00
17.03.2020
10-00
13
Halı Saha
Çay. Mah. Fatih Cd. H. Değirmenci Okulu Yanı
1.000,00
155,00
-
167,40
17.03.2020
10-00
14
İşyeri-Dükkan
Çay. Mah. Ankara-İstanbul Caddesi No:17
-
655,00
-
707,40
17.03.2020
10-00
15
İşyeri-Dükkan
Çay. Mah. 205. Sokak No:2
138,00
480,00
-
518,40
17.03.2020
10-00
16
Büro
Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:12/2
65,00
240,00
-
259,20
17.03.2020
10-00
17
Malzeme Deposu
Atça Mahallesi 1755 Parsel
61,00
50,00
-
54,00
17.03.2020
10-00
18
Misafirhane
Atça Mahallesi 1756 Parsel
65,00
50,00
-
54,00
17.03.2020
10-00
19
Tır Park Alanı
Davutoğlan Mahallesi 1091 parsel
12.483,00
135,00
-
145,80
17.03.2020
10-00
20
Tarla
Atça Mahallesi Mezaryanı Mevkii 173 Parsel
5.060,00
-
135,00
12,15
17.03.2020
10-00
21
Tarla
Atça Mahallesi Mezaryanı Mevkii 1878 Par.
6.848,00
-
185,00
16,65
17.03.2020
10-00
22
Tarla
Atça Mahallesi Yanık Mevkii 939 Parsel
18.200,00
-
490,00
44,10
17.03.2020
10-00
23
Tarla
Atça Mahallesi Balçayı Mevkii 738 Parsel
85.960,00
-
2.320,00
208,80
17.03.2020
10-00
24
Tarla
Atça Mahallesi İncirlik Mevkii 472 Parsel
138.800,00
-
3.750,00
337,50
17.03.2020
10-00
25
Tarla
Atça Mahallesi Suçatı Mevkii 531 Parsel
18.240,00
-
490,00
44,10
17.03.2020
10-00
26
Tarla
Atça Mahallesi Suçatı Mevkii 623 Parsel
2.620,00
-
70,00
6,30
17.03.2020
10-00
27
Tarla
Atça Mahallesi Balçayı Mevkii 644 Parsel
19.800,00
-
535,00
48,15
17.03.2020
10-00
28
Tarla
Sobran Mah. Ayman Kırı Mevkii 862 Parsel
68.500,00
-
1.850,00
166,50
17.03.2020
10-00
29
Tarla
Sobran Mah. Ayman Kırı Mevkii 1964 Parsel
142.400,00
-
3.850,00
346,50
17.03.2020
10-00
30
Bahçe
Güzelöz Mah. Bahçe Arası Mevkii 382 Parsel
2.400,00
-
275,00
24,75
17.03.2020
10-00
31
Bahçe
Güzelöz Mah. Bahçe Arası Mevkii 383 Parsel
1.800,00
-
80,00
7,20
17.03.2020
10-00
32
Tarla
Hıdırlar Mah. Kızıl Çorak Mevkii 122 Ada 15 Parsel
23.999,24
-
645,00
58,05
17.03.2020
10-00
33
Tarla
Hıdırlar Mah. Kızıl Çorak Mevkii 122 Ada 16 Parsel
156.514,62
-
4.225,00
380,25
17.03.2020
10-00
34
Tarla
Hıdırlar Mah. Kaya Ağılı Mevkii 123 Ada 8 Parsel
30.364,09
-
820,00
73,80
17.03.2020
10-00
35
Tarla
Hıdırlar Mah. Kaya Ağılı Mevkii 196 Ada 6 Parsel
16.799,11
-
455,00
40,95
17.03.2020
10-00
36
Tarla
Hıdırlar Mah. Aşağı Harım Mevkii 183 Ada 6 Parsel
38.610,41
-
1.040,00
93,60
17.03.2020
10-00
37
Tarla
Hıdırlar Mah. Yukarı Harım Mevkii 204 Ada 9 Parsel
6.037,33
-
165,00
14,85
17.03.2020
10-00
38
Tarla
Hıdırlar Mah. Ayman Önü Mevkii 137 Ada 1 Parsel
15.432,06
-
420,00
37,80
17.03.2020
10-00
          
   
 
          İhaleye katılabilmek için isteklilerin 16/03/2020 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur.
 
1-) Gerçek kişiler için:
          
            İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, bağlı bulunan odadan alınacak mesleki faaliyet belgesi ve vergi levhası, Adli Sicil Kaydı.
                                                              
2-) Tüzel kişiler için: 
 
            İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için)
          
           Belgeler dosya içerisinde 16/03/2020 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar, Çayırhan Mahallesindeki taşınmazların dosyası Çayırhan Mahallesi Belediye Ek Hizmet binasında İşletme Müdürlüğü’ne diğer taşınmazlar ise Nallıhan’daki Ek Hizmet Binamızda Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
         
           İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
        
           Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
           İlan Olunur.25.02.2020                                                          
 
 
 
 
                                                                              NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                                       


İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 23.02.2021 10:30 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIMI İLE ATATÜRK YÜZME HAVUZU VE SPOR TESİSİ REVİZYON, TADİLAT VE TAMİRAT İŞİ 20.01.2021 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İHALESİ 08.12.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK YAPIM İŞİ 24.11.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 1 SINIF KATI ATIK GETİRME MERKEZİ YAPIM İŞİ 29.09.2020 13:30 Sonuçlanmış
MUHTELİF MAHALLELERDE BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 29.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 08.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 05.08.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 30.06.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİ PAZARYERİ YAPIM İŞİ 01.07.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BURSA CADDESİ, OLUKBAŞI SOKAK VE CUMHURİYET ALANI CEPHE DÜZENLEME İŞİ 04.06.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ 01.04.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.03.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2020 YILI PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 11.03.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.12.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA CAMİ ÇEVRESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEME VE WC YAPIM İŞİ 18.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BİTKİ ÜRETİM SERALARI MAL ALIM İŞİ 17.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.11.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK VE SPOR ALANI YAPIM İŞİ 31.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ ALİAĞA MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 08.10.2019 11:00 Sonuçlanmış


12345

deneme