» Kurumsal  » İhaleler
TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İHALESİ

İhale Tarihi: 08.12.2020 10:00
İhale Yeri: ALİAĞA MAHALLESİ BURSA CADDESİ NO:34 NALLIHAN/ANKARA

SonuçlanmışNALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR
 
     Mülkiyeti Belediyemize ait tabloda özellikleri belirtilen 26 (Yirmi altı) adet taşınmaz kira ihalesi, 1 (Bir) adet taşınmaz satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.
 
NALLIHAN BELEDİYESİNCE KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TL
KİRA SÜRESİ/YIL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
Mahalle Odası
Belenalan Mahallesi Belenalan Küme Evleri No:80
25,64
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:00
2
Mahalle Odası
Ericek Mahallesi Ericek Küme Evleri No:50
309,22
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:05
3
Mahalle Odası
Hıdırlar Mahallesi Hıdırlar Küme Evleri No:44/A
46,00
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:10
4
Mahalle Odası
Aşağı Bağluca Mah. Aşağı Bağluca Küme Evleri No:69
492,46
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:15
5
Mahalle Odası
Belenören Mah. Belenören Küme Evleri No:13/1
49,00
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:20
6
Mahalle Odası
Belenören Mah. Belenören Küme Evleri No:40
78,00
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:25
7
Mahalle Odası
Hacı Hasanlar Mah. Hacı Has. Küme Evleri No:9
81,16
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:30
8
Mahalle Odası
Hacı Hasanlar Mah. Hacı Has. Küme Evleri No:9/A
81,16
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:35
9
Mahalle Odası
Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya Küme Evleri No:107
93,00
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:40
10
Mahalle Odası
Alan Mahallesi Solaklar Küme Evleri No:135
43,00
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:45
11
Mahalle Odası
Dereköy Mahallesi Dereköy Küme Evleri No:19
90,00
AYLIK
25,00
10
90,00
08.12.2020
10:50
12
Tarım Arazisi
Sarıyar Mahallesi Dolamanlık Mevkii 1207 Parsel
11.922,00
YILLIK
360,00
10
108,00
08.12.2020
10:55
13
Tarım Arazisi
Bozyaka Mahallesi Su Kavşağı Mevkii 2368 Parsel
19.632,00
YILLIK
725,00
3
65,25
08.12.2020
11:00
14
Tarım Arazisi
Kuzucular Mahallesi Karaçalı Mevkii 352 Ada 3 Parsel
33.453,74
YILLIK
1.200,00
3
108,00
08.12.2020
11:05
15
Tarım Arazisi
Kuzucular Mahallesi Karaçalı Mevkii 352 Ada 5 Parsel
4.888,42
YILLIK
200,00
3
18,00
08.12.2020
11:10
16
Tarım Arazisi
Kuzucular Mahallesi Pınarbaşı Mevkii 356 Ada 1 Parsel
13.573,37
YILLIK
385,00
3
34,65
08.12.2020
11:15
17
Tarım Arazisi
Yukarı Bağdere Alan Başı Mevkii 271 Parsel
12.760,00
YILLIK
380,00
3
34,20
08.12.2020
11:20
18
Tarım Arazisi
Osmanköy Mahallesi Alan Başı Mevkii 121 Ada 210 Parsel
2.564,88
YILLIK
70,00
3
6,30
08.12.2020
11:25
19
Tarım Arazisi
Osmanköy Mahallesi Kızılyer Mevkii 108 Ada 57 Parsel
1.488,73
YILLIK
50,00
3
4,50
08.12.2020
11:30
20
Tarım Arazisi
Şıhlar Mahallesi Kavakdibi Mevkii 105 Ada 2 Parsel
16.420,63
YILLIK
1.500,00
3
135,00
08.12.2020
11:35
21
Tarım Arazisi
Belenören Mahallesi Gür Mevkii 313 Parsel
4.080,00
YILLIK
135,00
3
12,15
08.12.2020
11:40
22
Tarım Arazisi
Belenören Mahallesi Alan Mevkii 55 Parsel
20.420,00
YILLIK
650,00
3
58,50
08.12.2020
11:45
23
Tarım Arazisi
Belenören Mahallesi Yazı Mevkii 226 Parsel
9.760,00
YILLIK
300,00
3
27,00
08.12.2020
11:50
24
İşyeri
Hacıbey Mahallesi Ank-İst. Dev. Yolu Cad. No:282-D
20,00
AYLIK
275,00
3
297,00
08.12.2020
11:55
    
 
 
NALLIHAN BELEDİYESİNCE KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ
MİKTARI
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TL
KİRA SÜRESİ/YIL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
25
İşyeri
Çayırhan Mahallesi Ankara-İstanbul Caddesi No:17
125,00
AYLIK
665,00
3
718,20
08.12.2020
12:00
26
Depo
Karaköy Mahallesi Köyönü Bağlar Mevkii 1097 Parsel
400,00
AYLIK
300,00
3
324,00
08.12.2020
12:05
NALLIHAN BELEDİYESİNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI
MAHALLE
ADA
PARSEL
MİKTAR
İmar
 Durumu
Fiili
Durumu
Satış
Bedeli
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
27
Arsa
Yazı
33
6
65,00
Tevhidi Gereklidir
İşgalli
9.750,00
292,50
08.12.2020
12:10
  
     
         İhaleye katılabilmek için isteklilerin 07/12/2020 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:
 
1-) Gerçek kişiler için:
            İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Onaylı Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname,  Adli Sicil Kaydı.                                                                  
 
2-) Tüzel kişiler için: 
             İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için)
             Belgeler dosya içerisinde 07/12/2020 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar, Nallıhan Belediye Ek Hizmet Binamızda bulunan Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
              İhale şartnamesi 60,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
              Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
              İlan Olunur.17/11/2020                                                      

                                                                                                   NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                          İhalelerİhale Adı İhale Tarihi İhale Durumu
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 23.02.2021 10:30 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ KAPALI YÜZME HAVUZU YAPIMI İLE ATATÜRK YÜZME HAVUZU VE SPOR TESİSİ REVİZYON, TADİLAT VE TAMİRAT İŞİ 20.01.2021 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İHALESİ 08.12.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK YAPIM İŞİ 24.11.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ 1 SINIF KATI ATIK GETİRME MERKEZİ YAPIM İŞİ 29.09.2020 13:30 Sonuçlanmış
MUHTELİF MAHALLELERDE BETON PARKE VE BORDÜR İLE YOL YAPIM İŞİ 29.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ MUHTELİF MAHALLELERDE SOSYAL VE KAMU HİZMET BİNALARI TADİLAT, ONARIM VE YAPIM İŞİ 08.09.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 05.08.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 30.06.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ ÇAYIRHAN MAHALLESİ PAZARYERİ YAPIM İŞİ 01.07.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ BURSA CADDESİ, OLUKBAŞI SOKAK VE CUMHURİYET ALANI CEPHE DÜZENLEME İŞİ 04.06.2020 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ 01.04.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.03.2020 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ 2020 YILI PARK, YEŞİL ALAN BAKIM, ONARIM VE YAPIM İŞİ 11.03.2020 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 17.12.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ NASUHPAŞA CAMİ ÇEVRESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEME VE WC YAPIM İŞİ 18.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ BİTKİ ÜRETİM SERALARI MAL ALIM İŞİ 17.12.2019 11:00 Sonuçlanmış
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 26.11.2019 10:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN İLÇESİ PARK VE SPOR ALANI YAPIM İŞİ 31.10.2019 11:00 Sonuçlanmış
NALLIHAN BELEDİYESİ ALİAĞA MAHALLESİ SOSYAL HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 08.10.2019 11:00 Sonuçlanmış


12345

deneme