» Güncel  » Nallıhan Bülten
NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
10.03.2015 12:17

 NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

 
NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi gereğince; Nallıhan Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, Nallıhan Belediyesinde görevli memurlar tarafından uygulanır.
Disiplin Amirleri
MADDE 3- (1) Disiplin Amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde gösterilmiştir.
Memurların disiplin işleri
MADDE 4 (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik Uygulanır.
Yürürlük
MADDE 5-(1) Bu Yönetmelik, Nallıhan Belediye Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6-(1) Bu Yönetmeliği, Nallıhan Belediye Başkanı yürütür.
 
NALLIHAN BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ
 
ÜNVANI
 
 
DİSİPLİN AMİRİ
ÜST DİSİPLİN AMİRİ
BAŞKAN YARDIMCISI
 
BELEDİYE BAŞKANI
 
BİRİM MÜDÜRLERİ
BELEDİYE BAŞKANI
 
AVUKAT
 
  BELEDİYE BAŞKANI
 
ŞEF, AYNİYAT SAYMANI AMBAR MEMURU, MUTEMET,
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, V.H.K.İ. SİVİL SAVUNMA   UZMANI VE DİĞER MEMURLAR
  BİRİM MÜDÜRÜ
BELEDİYE BAŞKANI
MALİ HİZMETLER UZMANI
MALİ HİZMETLER UZMAN
YARDIMCISI
 MALİ HİZMETLER                      
 MÜDÜRÜ
BELEDİYE BAŞKANI
ZABITA PERSONELİ
 
ZABITA MÜDÜRÜ
BELEDİYE BAŞKANI
MİMAR, MÜHENDİS, ÇEVRE
PLANCISI, TEKNİKER, TEKNİK
RESSAM,  TEKNİSYEN, ÖLÇÜ
AYAR MEMURU
    BİRİM MÜDÜRÜ
BELEDİYE BAŞKANI
VETERİNER HEKİM,  TABİP,
SAĞLIK MEMURU, SAĞLIK
TEKNİSYENİ, EBE, HEMŞİRE
KİMYAGER
 
SAĞLIK İŞL.MÜDÜRÜ
BELEDİYE BAŞKANI
 
                                                          
                                                                              NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 
 


Nallıhan BültenNALLIHAN BELEDİYESİ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ


1

deneme